logo myassist Wat doen wij?

MyAssist is een door het VAPH vergunde bijstandsorganisatie.

Wij bieden toegankelijke en kwaliteitsvolle bijstand op laagdrempelig en hoogdrempelig niveau aan budgethouders (PAB/ PVB).

We streven naar een vlotte dienstverlening zodat de cliënt zo snel mogelijk zélf de regie in eigen handen kan nemen.
Onze troef daarbij is dat we onze dienstverlening zo goedkoop mogelijk aanbieden.
Zo zal u voor onze eerste dienstverlening (bij u thuis of op kantoor) slechts € 50 (*) betalen ongeacht de duur van ons gesprek.

Voor laagdrempelige bijstand betaalt de cliënt per jaar € 50 lidgeld en doet verder gratis beroep op deze diensten.

Voor hoogdrempelige bijstand betaalt de cliënt € 50 per uur aan huis(*) of op kantoor.

Voor deze lage prijs krijgt de cliënt heel wat terug:

  • Hulp bij het opstarten van het budget;
  • Adviezen m.bt. het besteden van uw budget ( budgetplan: we zorgen dat je niet te veel, maar ook niet te weinig besteedt)
  • Meedenken welke zorg het beste bij je past;
  • De zorg helpen te organiseren;
  • Hulp bij het opstellen van een overeenkomst (“contract”) met een dienstverlener
  • Meedenken over hulp bij het besteden van je vrije tijd;
  • Hulp bij de administratie ( via MijnVAPHtool);
  • Helpen bij de onderhandelingen met de zorgaanbieder;
  • Indien de cliënt beroep doet op een assistent geven we hier advies bij ( want de cliënt is dan werkgever)

Nota: Onze cliënten betalen bij MyAssist niet mee aan organisatie gebonden factoren zoals laptop en smartphone van onze coaches maar voor relevante, professionele dienstverlening.

Uiteraard kunnen alle kosten voor een bijstandsorganisatie vanuit uw PVB betaald worden.

 (*) Aan huis wordt een forfaitair bedrag van €20 voor verplaatsing aangerekend.

Informeren

In het algemeen is er veel informatie te vinden op de VAPH-website: vaph.be. Op die manier bent u ook zeker van up-to-date informatie.

Wij kiezen er bewust voor niet alle detail-informatie hier te herhalen. Uiteraard staan wij altijd voor je klaar als dit niet helemaal duidelijk is. Onze rol is er om je te helpen bij het maken van de juiste keuzes en je administratielast te verlichten!

Wenst u graag andere budgethouders of uw netwerk te informeren over onze diensten, dan kan u altijd onze folder downloaden.

Code van goede praktijk

Als MyAssist hechten wij aan een goede kwaliteitsvolle samenwerking met de vergunde zorgaanbieders. Daartoe heeft MyAssist als een van de bijstandsorganisaties actief meegewerkt aan een “Code van goede praktijk”.

Het doel van de invoering van het persoonsvolgend budget is om de kwaliteit van bestaan van de persoon met een handicap op alle levensdomeinen te verbeteren. Bijstandsorganisaties en zorgaanbieders die de Code ondertekenen erkennen het belang van personen met een handicap of hun wettelijke vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen om de wensen en noden van de persoon goed te kunnen verwoorden én het belang om zelf te beslissen. Dat noemen we “eigen regie”.

De zorgaanbieders en de bijstandsorganisaties dragen daarmee bij tot de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Hier vindt u de link naar de volledige tekst van de Code en een lijst welke organisaties de Code ondertekend hebben: Code van goede praktijk.