logo myassist De financiële COVID-19 compensatie van 17% budgetoverschrijding voor PAB / PVB-houders. Wat betekent dit voor u?

Op 30 april 2020 heeft de Vlaamse Regering de maatregelen inzake een financiële compensatie voor PVB / PAB budgethouders die extra kosten maken vanwege de COVID-19 maatregelen goedgekeurd. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 tot 30 september 2020.

 

Basisregel:
Al jouw bestaande overeenkomsten (cash of voucher) met vergunde zorgaanbieders (PVB) – kortverblijf (PAB) of MFC (PAB) wijzigen niet en blijven verderlopen zonder wijziging. Dit is zo ook al krijg jij of jouw zoon of dochter geen ondersteuning meer. Op deze manier kan het personeel verder ingezet worden.

 

Echter:
Indien je gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren, dan kan je hiervoor een compensatie krijgen. Indien je niet voldoende budget hebt, mag je jouw jaarbudget overschrijden en dit om de kosten van extra overeenkomsten gedurende de COVID-19-periode te betalen. Extra zorg kan je enkel inkopen via cashovereenkomsten voor zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie met de persoon met een handicap of met een dienst zoals thuiszorg.

Verblijf je gedurende de COVID-19 periode voltijds in een voorziening dan kan je geen gebruik maken van deze financiële compensatie.

Concreet wordt een budgetoverschrijding van 17% van het jaarbudget toegestaan in geval van COVID-19 gerelateerde kosten die ertoe leiden dat het jaarbudget inderdaad overschreden wordt.

- voor PVB-houders betekent dit 17% inclusief beheerskosten;
- voor PAB-houders betekent dit 17% op het beschikbare jaarbudget (dus zonder het bedrag voorzien is voor een MFC)
*Heb je de overeenkomst met het MFC stopgezet of verminderd op basis van eerder genomen maatregelen inzake COVID-19, dan zal het budget dat je hierdoor wel in cash kan besteden wel meegenomen worden bij de berekening van het jaarbudget.

Je kan in jouw MijnVAPH.be reeds zien wat deze maatregel concreet voor jou kan betekenen en het VAPH werkte reeds een werkdocument uit dat tot op heden onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering werd gepubliceerd.

 

Te onthouden:
! Belangrijk is zeker te vermelden dat het belangrijk is dat extra overeenkomsten en kosten apart geregistreerd worden met een duidelijke verwijzing wordt gemaakt naar “COVID-19” in de taakomschrijving van de overeenkomst / referentie van de kost. 

! De verrekening en overschrijding van het budget zal pas in maart 2021 definitief afgerekend worden omdat pas dan duidelijk is of je al dan niet jouw budget hebt moeten overschrijden. Er zullen tevens ex-post controles gebeuren vanaf dat moment, dus houd je overeenkomsten en facturen ook zeer goed bij zodat deze vlot kan verlopen. Blijken de extra kosten niet COVID-19 gerelateerd, dan kunnen deze teruggevorderd worden.

! We begrijpen uiteraard dat het niet evident is om als PAB / PVB-houder jouw extra zorgondersteuning te organiseren en correct door te voeren. Aarzel daarom niet en neem contact op met MyAssist vzw info@MyAssist.be of 016 23 95 82. Je kan via de compensatiemaatregelen ook jouw lidmaatschap en intensieve ondersteuning door MyAssist vzw betalen indien je extra steun moet organiseren omwille van COVID-19.

 

Hoe ga je concreet tewerk?
Het VAPH heeft een concrete werkwijze uitgeschreven om jouw extra overeenkomsten en kosten omwille van COVID-19 op een correcte wijze te registreren. 

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget volledig in voucher. Tijdens de COVID-19-periode ben je thuis en heb je extra kosten (vb. familie en mantelzorgers die extra ondersteuning geven, thuiszorgdiensten die aan huis komen). Wat moet je doen?

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget volledig in voucher en je wordt tijdens de COVID-19-periode ondersteund door jouw vergunde zorgaanbieder. Wat moet je doen?

Je hebt een PAB of een PVB dat je besteedt in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders. Tijdens de COVID-19-periode heb je extra overeenkomsten gesloten. Wat moet je doen?

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget in cash bij een vergunde zorgaanbieder. Tijdens de COVID-19-periode word je ondersteund door jouw vergunde zorgaanbieder. Wat moet je doen?

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget in cash bij een vergunde zorgaanbieder. Tijdens de COVID-19-periode word je niet langer ondersteund door jouw vergunde zorgaanbieder. Wat moet je doen?

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget gedeeltelijk in voucher en cash (niet bij een vergunde zorgaanbieder). Tijdens de COVID-19-periode krijg je extra ondersteuning van jouw vergunde zorgaanbieder. Wat moet je doen?

Je hebt een PVB en besteedt jouw budget gedeeltelijk in cash en voucher. Tijdens de COVID-19-periode ga je extra besteden in cash. Wat moet je doen?

 

Waar kan ik mijn budget in cash aan besteden?

Op de VAPH website vind je een overzicht van de bestedingsregels voor het PVB alsook de richtlijnen voor het besteden van een PAB.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Ben je nog geen lid en is jouw budget volledig ingezet? Je kan via de compensatiemaatregelen ook jouw lidmaatschap en intensieve ondersteuning door MyAssist vzw betalen indien je extra steun moet organiseren.

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 016 23 95 82;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

terug naar Corona update